تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
پاسخ کليه کار در کلاس هاي کاروفناوري هفتم پودمان نوآوري و فناوري


پاسخ کليه کار در کلاس هاي و پرسش هاي کاروفناوري هفتم پودمان 1 نوآوري و فناوريتعداد صفحات : 21فرمت : wordآیا در پیدا کردن پاسخ هاي درس کاروفناوري مشکل دارید؟ آیا توان پاسخ دادن به سوالات و حل تمرینات و کار در کلاس هاي کاروفناوري را ندارید؟ راه حل شما بسیار آسان است. کافی است این محصول را دریافت کرده و از آن بهره ببرید. محصول پیش رو حاوی پاسخ کليه کار در کلاس ها و پرسش هاي پودمان 1 کاروفناوري هفتم است.فهرست مطالب محصول :حل کار در کلاس صفحه 2 پودمان 1 درس کاروفناوري پایه هفتم كار كلاسی - بررسی چند اختراع و نوآوريپاسخ کارکلاسی صفحه 3 کاروفناوري پودمان 1 نوآوري و فناوري سال هفتم بررسی وسایل و اجزای یک وسیله پس از بازکردنپاسخ کارکلاسی صفحه 3 کاروفناوري پودمان 1 نوآوري و فناوري سال هفتم در گروه خود، چند اختراع ا

ادامه مطلب  
پاسخ کار در کلاس و پرسش هاي کاروفناوري هفتم پودمان 2 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات


پاسخ کليه پرسش ها و کار در کلاس هاي کاروفناوري هفتم پودمان 2 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات تعداد صفحات : 8فرمت : wordفهرست مطالب فایل :کارکلاسی صفحه 16 کاروفناوري پایه هفتم پودمان 2 فناوري اطلاعات و ارتباطاتابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنهابارش فکری صفحه 16 کاروفناوري پایه هفتم پودمان 2 فناوري اطلاعات و ارتباطاتدرباره آموزش الکترونیکی گفت وگو کنید.کار در کلاسی صفحه 18 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان فناوري اطلاعات و ارتباطاتتاثیرات فناوري اطلاعات وارتباطاتجواب پرسش صفحه 19 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 2 فناوري اطلاعات وارتباطاتپرسش: تصور کنید فناوري اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزۀ ما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هايی در زندگی ما ایج

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان اول کار و فناوري پایه نهم الگوریتم


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 74 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: الگوریتم بخش اولپودمان هاي تجویزی مقدمه ای بر پودمان الگوریتم فرآیند اجرای پروژه ی طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی 1-تعریف نیاز 2-بررسی نیاز و طرح مسئله 3-برنامه ریزی کارها 4-بررسی اطلاعات 5-ارائه و بررسی راه حل ها 6-انتخاب راه حل نهايی 7-تولید محصول اولیه 8-آزمایش و بهبود 9-ارائه و ثبت محصول 1-تعریف نیاز : میخواهیم یک ساز و کار حرکتی در ابعاد اسباب بازی بسازیم که در آن تبدیل حرکتی به حرکت دیگر انجام گیرد. مقدمه ای بر پودمان الگوریتم فرآیند اجرای پروژه ی طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی 2- بررسی نیاز و طرح مسئله :با توجه به امکانات و محدودیت ها وسیه مورد نظر

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان اول کار و فناوري پایه نهم الگوریتم


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 74 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: الگوریتم بخش اولپودمان هاي تجویزی مقدمه ای بر پودمان الگوریتم فرآیند اجرای پروژه ی طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی 1-تعریف نیاز 2-بررسی نیاز و طرح مسئله 3-برنامه ریزی کارها 4-بررسی اطلاعات 5-ارائه و بررسی راه حل ها 6-انتخاب راه حل نهايی 7-تولید محصول اولیه 8-آزمایش و بهبود 9-ارائه و ثبت محصول 1-تعریف نیاز : میخواهیم یک ساز و کار حرکتی در ابعاد اسباب بازی بسازیم که در آن تبدیل حرکتی به حرکت دیگر انجام گیرد. مقدمه ای بر پودمان الگوریتم فرآیند اجرای پروژه ی طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی 2- بررسی نیاز و طرح مسئله :با توجه به امکانات و محدودیت ها وسیه مور

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان دوم کار و فناوري پایه نهم ترسیم با رایانه


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 25 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:پودمان ترسیم با رایانه بخش اول : پودمان هاي تجویزیبرخی از شایستگی هايی که در این پودمان به دست می آورید. کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل هاي ساده هندسیاستفاده از ابزارهاي ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهاي دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه هاي پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کارپودمان ترسیم با رایانه کاربرد ترسیم با رایانه در برخی مشاغل با پیشرفت فناوري ارتباطات و اطلاعات, فناوري ترسیم با ر

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان دوم کار و فناوري پایه هفتم کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 18 اسلاید  قسمتی از متن پاورپوینت:پودمان کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات برخی از شایستگی هايی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهار تهايی مانند اجرای کارهاي گروهی، تفکر انتقادی ، پرسشگری و ... ؛آشنایی با مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات؛آشنایی با ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛آشنایی با تأثیرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ایده پردازی، نوآوري و خلاقیت. یکی از فناوري هايی که در دنیای امروز، از آن در بیشتر جاها و کارها استفاده می شود، فناوري اطلاعات و ارتباطات است، که آن را به اختصار فاوا می گویند. توانایی بهر هگیری از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه امرو

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان هشتم کار و فناوري پایه هفتم اشتراک گذاری اطلاعات


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 23 اسلاید  قسمتی از متن پاورپوینت:پودمان اشتراک گذاری اطلاعات برخی از شایستگی هايی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهارت هايى مانند اجرای کارهاي گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ... ؛آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت هاي آن؛به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائه نمایشی اطلاعات؛توانایی ایجاد اسلایدهاي نمایشی؛توانایی مدیریت اسلایدهاي نمایشی؛دادن جلوه هاي ویژه به اسلاید و اجزای آن. در دنیای کنونی به سبب گسترش دانش، فناوري و شاخه هاي علم، همچنین به دلیل محدودیت هاي زمانی، مالی و اقتصادی، ضرورت و اهمیت اشتراک گذاری اطلاعات بیش از گذشته احساس می شود تا جایی که تغییر و تحول در گوشه ای از دنیا در سای

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان هشتم کار و فناوري پایه نهم خودرو


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 63 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:پودمان خودرو بخش دوم پودمان هاي نیمه تجویزی برخی از شایستگی هايی که در این پودمان به دست می آورید: کار گروهی,مسئولیت پذیری, مدیریت منابع, اخلاق حرفه ایبررسی سطح مایع خنک کننده موتوربررسی سطح مایع ترمزبررسی روغن موتوربررسی سطح مایع باتریبررسی سطح مایع شیشه شویبررسی فرسایش و باد تایرتعویض فیوز خودروتعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخرعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کارپودمان خودرو خودرو خودرو مجموعه ای از چندین سیستم مختلف است که با نظم خاص کنار هم قرار گرفته و هدف معینی را دنبال می کنند. پودمان خودرو قسمت هاي مختلف خودرو پودمان خودرو بدنه خودرو سیستم ایمنی سیست

ادامه مطلب  
پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوري پایه نهم عمران


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 48 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:پودمان عمران بخش دوم : پودمان هاي نیمه تجویزی برخی از شایستگی هايی که در این پودمان به دست می آورید: کار گروهی, مسئولیت پذیری, مدیریت منابع, فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نماساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنماطراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوندکله و راستهساخت قطعات گجیکنده کاری روی گچرعایت نکردن ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار پودمان عمران زمینه هاي حوزه ی عمران حوزه ی عمران یکی از گسترده ترین حوزه هاي کاری کشور است. دو زمینه ی مهم از حوزه ی عمران ,سازه و حمل و نقل می باشند. پودمان عمران بخش هايی از زمینه ی

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) مدیریت نوآوري


 این پاور پوینت دارای 157 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
فایل پاور پوینت مدیریت نوآوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
16-6گونه هاي فرآیند نوآوريDistributed Innovationنوآوري خوشه ایتوزیع شدهمشارکتیپروژه ایانفرادیسلسله مرتبه نوآوريانواع نوآوريبر اساس ماهیت نوآوري: در فرآینددر فرآورده
تمایز محصول / فرآیند که بر مبنای «ماهیت نوآوري» پایه گذاری شده است.
بر اساس عمق و وسع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi